Handla i SEK, gå till discsport.se
roller

News

Restocked

51 837 discs in stock right now

Volt
4.9

The volt is our stable controllable fairway driver.

the volt fairway driver is capable of holding long dependable lines with [...]

8  5   -0.5  2

speed  glide  turn  fade
More molds
Max Weight: 175 g
Diameter: 211 mm
Center Height: 16 mm
Rim Depth: 11 mm
Rim Thickness: 20 mm
PDGA Approved Date: 2012-07-02

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

The Volt is our stable controllable fairway driver.

The Volt fairway driver is capable of holding long dependable lines with a slow, forward-penetrating fade. Its aerodynamic profile is optimized for long, accurate placement shots. The driver's weight is transferred to the very outer rim with a unique GYRO™ design, substantially increasing the disc's gyroscopic property. For GYRO™-optimized performance on both distance and powered-down lines, just reach for the Volt.

asy

eutral

dvanced

Fission Volt

Fairway Driver

A

21.90€

Proton Volt

Fairway Driver

A

19.00€

Neutron Volt Cosmic

Fairway Driver

A

20.00€

OOS

Neutron Volt

Fairway Driver

A

20.00€

Plasma Volt

Fairway Driver

A

21.00€

OOS

Neutron Volt Blank

Fairway Driver

A

18.90€

OOS

Electron Volt

Fairway Driver

A

15.00€

OOS

Neutron Volt Cosmic Lab Second

Fairway Driver

A

14.90€

OOS

Plasma Volt Lab Second

Fairway Driver

A

14.90€

OOS

Neutron Volt 10 Year Anniversary

Fairway Driver

A

23.90€

Välj utifrån din nivå:

E
asy
N
eutral
A
dvanced

DD (Distance Driver), FD (fairway Driver), MD (Midrange), PA (Putt & Approach).

10 av 10 st artiklar visas.

permalink