Lots | Discsport.com - Disc Golf Store – Online since 2004
roller

News

Restocked

Campaigns

50 893 discs in stock right now

Lots
4.7

Right, left or straight… the lots leads the way through those tricky and narrow passages that you will face on your way towards the basket [...]

9  5   -1  2

speed  glide  turn  fade
More molds
Max Weight: 175 g
Diameter: 211 mm
Center Height: 15 mm
Rim Depth: 11 mm
Rim Thickness: 19 mm
PDGA Approved Date: 2020-01-16

A) Rim Thickness (Kanttjocklek)

Tjocklek på kanten. Påverkar hur "stort" greppet är. Putters brukar ha minst grepp (normalt 10-12mm), Distance Drivers mest (20-23mm). Om du inte gillar breda rimmar är det i första hand denna egenskap du ska kolla in. Välj helst inte mer än, säg 19-20mm. Man kan säga att gränsen går lite mellan fairway och distance driver.

B) Rim Depth (Kantdjup)

Innerhöjden på discen ute vid kanten. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

C) Center Height (Höjd)

Discens högsta punkt. Putters har i regel ett högre värde än slimmade drivers.

Mer om discens form och vad som påverkar flygegenskaper.

RIGHT, LEFT OR STRAIGHT… THE LOTS LEADS THE WAY THROUGH THOSE TRICKY AND NARROW PASSAGES THAT YOU WILL FACE ON YOUR WAY TOWARDS THE BASKET. THIS DISC IS DESIGNED AS A STRAIGHT FLYING, HIGHLY WORKABLE, FAIRWAY DRIVER.

Lots in Swedish is a pilot that leads a ship through difficult waters and narrow passages, so that it will arrive safely to its harbor. In water, as well as at the disc golf course, a Lots is a predictable line-holder.

Suitable for: Straight shots, hyzers and anhyzers. Multi-purpose.

Flight specs: Speed 9 / Glide 5 / Turn -1 / Fade 2

asy

eutral

dvanced

K1 Lots

Fairway Driver

N

19.90€

35%

K1 Hard Lots Joey Buckets

Fairway Driver

N

13.00€

20.00€

Temp OOS

K1 Lots Charlie Goodpasture 2022

Fairway Driver

N

22.90€

35%

K1 Lots Scott Stokely Tour Series

Fairway Driver

N

14.20€

21.90€

K1 Lots - DIY

Fairway Driver

N

19.90€

K1 Lots - Moominmamma

Fairway Driver

N

19.90€

K1 Lots Stacie Rawnsley

Fairway Driver

N

21.00€

Temp OOS

K1 Glow Lots 2023

Fairway Driver

N

22.90€

Out of
Prod.

K1 Lots X-Out

Fairway Driver

N

16.90€

Out of
Prod.

K1 Lots Charlie Goodpasture 2021

Fairway Driver

N

21.90€

Out of
Prod.

K1 Glow Lots 2023 X-Out

Fairway Driver

N

20.90€

Out of
Prod.

K1 Glow Lots 2022

Fairway Driver

N

21.90€

Out of
Prod.

K1 Lots Kymen 2021

Fairway Driver

N

19.90€

Välj utifrån din nivå:

E
asy
N
eutral
A
dvanced

DD (Distance Driver), FD (fairway Driver), MD (Midrange), PA (Putt & Approach).

13 av 13 st artiklar visas.

permalink